The Qumran Manuscript Inventory - Caves 1-11
 1. 1번 동굴 (1Q):   1QapGen, 1QHab, 1QH, 1QIsa, 1QIsb,1QM, 1QS, 1Q1-1Q27 and 1Q28a-1Q72
 2. 2번 동굴 (2Q):   2Q1-2Q33
 3. 3번 동굴 (3Q):  Copper Scroll and 3Q1-3Q14
 4. 4번 동굴 (4Q):  
 5. 5번 동굴 (5Q):  5Q1-5Q25
 6. 6번 동굴 (6Q):  6Q1-6Q4 and 6Q6-6Q31
 7. 7번 동굴 (7Q):  7Q1-7Q19
 8. 8번 동굴 (8Q):  8Q1-8Q5
 9. 9번 동굴 (9Q):  A single unidentified papyrus fragment.
 10. 10번 동굴(10Q):  A single ostracon.
 11. 11번 동굴(11Q):  11Q1-11Q25